Πρακτική ιατρική στην Καρυά

Στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα και μέχρι το τέλος του Γερμανοιταλικού πολέμου, η Καρυά ήταν μια κλειστή κοινωνία απομονωμένη και αποκομμένη από τα αστικά κέντρα της περιοχής. Τέσσερες ώρες με τα πόδια ήθελες για να πας Άργος. Κι αν τύχαινε να αρρωστήσεις, τι να κάνεις; Οι γιατροί μετρημένοι στα δάχτυλα κι αυτοί στην πόλη. Τον άρρωστο μόνο με το μουλάρι μπορούσες να τον πας … Continue reading Πρακτική ιατρική στην Καρυά

Καρυώτικα καλαμπούρια

Στο 18ο φύλλο της εφημερίδας μας »Καρυα» έγραψα, ότι οι Κα-ρυώτες {όπως οι κάτοικοι όλων των χωριών) αρέσκονται να χρησιμοποιούν συχνό το καλαμπούρι, το χωρατό, το χιούμορ, όπως λέγεται διεθνώς, για να πειράζουν, να προκαλούν το γέλιο, να επιδεικνύουν οξύ πνεύμα και για να διασκεδάζουν (εδώ το ρήμα με την έννοια του διασκορπίζω, διαλύω, αποδιώχνω τις λύπες σύμφωνα με το λεξικό της Πρωίας και το … Continue reading Καρυώτικα καλαμπούρια