Τις αναπτυξιακές προοπτικές της Καρυάς συζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης με τους κατοίκους της

Τις προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Καρυάς, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της πιλοτικής μελέτης για την ανάπτυξη των ορεινών δημοτικών ενοτήτων της Αργολίδας, που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και χρηματοδοτεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συζήτησαν οι κάτοικοι με την μελετητική ομάδα και την παρουσία και συμμετοχή του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη.

Ανάμεσα στις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους κατοίκους κατά την συζήτηση ήταν:

-η ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού της Καρυάς,
-η ενίσχυση όλων των δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, αποχέτευση κ.α.),
-η δημιουργία πάρκου νερόμυλων,
-η προώθηση και ανάδειξη του ορειβατικού τουρισμού,
-η ενίσχυση της ποιοτικής κτηνοτροφίας, καθώς και
-η προοπτική για τη δημιουργία κάθετης διαδικασίας παραγωγής και προώθησης ποιοτικού, βιολογικού ελαιόλαδου

Για πρώτη φορά οι κάτοικοι της Καρυάς συζήτησαν και τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του μέλλοντος τους.