Ανεδείχθη το νέο Δ. Σ. του Συνεταιρισμού Χούνης- Καρυάς


Συνεταιρισμός Χούνης- Καρυάς

Στις εκλογές που έγιναν ανεδείχθη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

Καραντζούλης Αναστάσιος

Πρόεδρος

Πατούρας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Αποστολόπουλος Ιωάννης

Γραμματέας

Μποζιονέλος Δημήτριος του Χρ.

Ταμίας

Πούλος Ιωάννης

Μέλος

Κλειάσιος Παναγιώτης Αθ.

Μέλος

Ροβάς Ιωάννης

Μέλος

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν:

Κοντός Ιωάννης

Κλειάσιος Γεώργιος

Πούλου Αγγελική

Ο Πρόεδρος το Δ.Σ. και το Ε.Σ. ευχαριστούν τα μέλη.

Ο Πρόεδρος

Καραντζούλης Αναστάσιος