Τιμημένα από το Σύλλογο τα περήφανα γηρατειά της Καρυάς

Τιμημένα από το Σύλλογο τα περήφανα γηρατειά της Καρυάς, παρακολουθούν με καμάρι
τα δικά τους βλαστάρια να χορεύουν με χάρη παραδοσιακούς λεβένπκους χορούς.