Παναγούλα Χρ. Βασλάκου

» ME ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ πήρε το πτυχίο της δασκάλας από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου Κρήτης η Παναγούλα Χρ. Βασλάκου. κόρη του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας. Στη νεαρή επι-στημόνισσα -και δραστήριο μέλος του τμήματος νεολαίας του Συλλόγου- ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και ικανοποίηση των προσδοκιών της…