Το ΔΣ του Συλλόγου Απανταχού Καρυωτών “Το Αρτεμίσιο”

Κώστας Π. Τρίχας (Βλάμης), Πρόεδρος

Είναι επικεφαλής στο σύλλο­γο τα τελευταία 6 χρόνια.

Πτυχιούχος της Μαρασλείου Ακαδημίας, της Μετεκπαίδευσης και του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως δάσκαλος στην Α­φρική, στην Αρκαδία και σε διά­φορα σχολεία της Αθήνας. Διευ­θυντής των σχολείων: 33ου Αθηνών, 9ου Γαλατσί­ου, 3ου Ν. Ηρακλείου, 6ου Κηφισιάς και Εκάλης. Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Βοιωτίας και Προϊστάμενος 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί­δευσης Αθήνας. Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση και αναδείχτηκε σε σημαντικά πόστα του κλάδου του: Πρώτος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Δασκάλων, Γραμματέας της Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟ- Ε) εκλεγμένο μέλος σε αρκετά Διοικητικά Συμβού­λια Διδασκαλικών Συλλόγων κ.λπ. Έχει δημοσιεύ­σει άρθρα, μελέτες και άλλα κείμενά του σε εφημε­ρίδες και περιοδικά. Είναι παντρεμένος με τη δα­σκάλα Ντίνα Στεργιοπούλου κι έχει μία κόρη γεω­πόνο και ένα γιο τεχνολόγο αυτοματιστή.

 

Βικτωρία Λάμπα, Γραμματέας

Εκλέγεται για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και εί­ναι 23 ετών. Είναι κόρη του Κώ­στα Λάμπα, πρώην προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Καρυάς. Η παλυφαμελίτικη Λαμπαίικη οικο­γένεια, με μπροστάρισσα τη μα- καρίτισσα Σωτηρία Λάμπα-Χράπα, έχει μεγάλη προσφορά στο σύλλογο, δίνοντας πά­ντα το καλό παράδειγμα.

Η Βικτωρία Λάμπα έχει διακριθεί και στα γράμ­ματα. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Αρ­χαιολογία.

Μαζί με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Κώστα Καλαμπαλίκη αποτελούν το νεανικό “τρίο” του Συλλόγου και όλοι περιμένουν να δώσουν νέα ώθηση και νέα ορμή στην 35χρονη πορεία του ιστο­ρικού Συλλόγου Καρυάς.

Τάσος Αλ. Καραντζούλης, Α’ Αντιπρόεδρος

Γεννήθηκε και κατοικεί στη Χούνη. Είναι απόφοιτος του Λυ­κείου και έχει παρακολουθήσει ε­τήσιο πρόγραμμα στο Τμήμα Κοι­νωνικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και πήρε Πιστο­ποιητικό Σπουδών.

Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Μπακοπάνου, με την οποία έχει αποκτήσει δυο γιους, πτυχιούχος χημικός ο ένας, φοιτητής ο άλλος.

Εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος στο Άργος. Έχει αναπτύξει την τελευταία εικοσαετία πλούσια συνδικαλιστική, αυτοδιοικητική και κοινωνική δρα­στηριότητα. Ποιο συγκεκριμένα:

Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας, Αλλη­λεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Άργους-Μυκη- νών, Προέδρου του Συλλόγου Τουριστικών και Επι­σιτιστικών Επαγγελμάτων Άργους και τη θέση του Γραμματέα του Συνεταιρισμού Χούνης.

Έχει διατελέσει:

  • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λυρ- κείας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
  • Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Πολιτι­σμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερ­γατικού Κέντρου Άργους.
  • Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 3ου Γυμνασίου Άργους.

Υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Καρυάς και είναι μέλος του Συλλόγου μας από παλιά στηρί­ζοντας το έργο του.

Νίκος Μπλάφας, Β’ Αντιπρόεδρος

Ύστερα από σύντομη απου­σία ο Νίκος Μπλάφας επιστρέφει στη δράση του Συλλόγου και θα βοηθήσει αποτελεσματικά στο πολιτιστικό έργο.

Ο Νίκος Μπλάφας είναι το μι­κρότερο παιδί από τα 5 της οικο­γένειας του μπαρμπα-Λια Μπλά- φα, η οποία έχει μόνιμους δε­σμούς με το εξωτερικό: Ο Κώστας και ο Γιάννης ζουν μόνιμα στην Αμερική και ο Γρηγόρης ζει στη Γαλλία. Ο Νίκος για 30 χρόνια, από το 1969 μέχρι το 1999 έζησε και αυτός στην Αμερική. Τα τελευταία 12 χρόνια με τη σύντροφο του Ούρσουλα ζει στο χω­ριό, το οποίο αγαπάει ιδιαίτερα.

Ο Νίκος Μπλάφας έχει ευαισθησίες στις τέ­χνες. Ασχολείται με τη μουσική, συνθέτοντας τρα­γούδια, ζωγραφίζει.

Με τη συνεχή δημιουργικότητα που τον χαρα­κτηρίζει έφτιαξε ένα νέο μαγαζί στην πλατεία του χωριού “Το καφέ της Καρυάς”, που είναι πρωτότυ­πο και σίγουρα θα συμβάλει στη μεγαλύτερη προ­σέλκυση επισκεπτών.

Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γ’ Αντιπρόεδρος

Είναι δισέγγονο από την πλευρά της μητέρας του, του πα- πα-Χρήστου Μαυρόγιαννη και α­πό την πλευρά του πατέρα του είναι δισέγγονο του Γιάννη Φλέσ- σα. Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1982 και έχει άλλα δύο αδέλφια. Κατοικεί στη Χούνη.

Από μικρός είχε έφεση για τη μάθηση. Φοίτησε στο 1ο δημοτικό Σχολείο Άργους και είχε δασκάλα την Κατερίνα Μερτζάνη και Διευ­θυντή του σχολείου τον καρυώτη Λάμπρο Κατσένη, που τρέφει γι’ αυτούς μεγάλη εκτίμηση και ευγνω­μοσύνη. Στη συνέχεια φοίτησε με λαμπρές επιδό­σεις στο 56ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών.

Πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας. Όνειρο του είναι ν’ ασχοληθεί με τα κοινά και να προσφέρει για το καλό της κοινωνίας και της παιδείας. Αγαπά ιδιαίτερα την πανέμορφη περιοχή της Καρυάς και του Αρτεμισίου και είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι μπορεί για τον ιστορικό Σύλλογο της Καρυάς το «Αρτεμίσιο».

Στις τελευταίες Δημοτικές εκλογές ήταν υπο­ψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Αναγνώστου και έλαβε 427 σταυρούς προτίμησης.

Πάνος Ευ. Μπολιάρης, Έφορος

Γεννήθηκε ανήμερα στις 28 Οκτωβρίου 1940, χαράματα, ό­ταν οι καμπάνες χτυπούσαν κα­λώντας τους Έλληνες στα όπλα για την υπεράσπιση της πατρί­δας μετά την απρόκλητη φασι­στική επίθεση του Μουσολίνι.

Πρωτότοκος γιος της οικογέ­νειας, που έχει συνολικά 6 παι­διά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Από μικρό παιδί στη βιοπάλη, στα πρόβατα, στα χωράφια, στο μεροκά­ματο.

Σε ηλικία 25 χρονών, το 1965, φεύγει για την Αυστραλία, αφού παντρεύεται τη Δήμητρα Παρα- σκευοπούλου από τα Τσιπιανά, η οποία έχει μετα­ναστεύσει πρωτύτερα εκεί.

Δουλειά σκληρή τη μέρα, σχολείο το βράδυ για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Παρ’ ότι έχει μοναδικό εφόδιο το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου, ε­κεί παίρνει πτυχίο για την Αγγλική γλώσσα από Πα­νεπιστημιακό Κολέγιο και είναι φυσικό να μιλάει και να γράφει τ’ αγγλικά καλύτερα απ’ ό,τι τα ελληνικά.

Παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριό­τητα που ανέπτυξε, διορίστηκε από τον Τοπική Αρ­χή του Σίδνεϊ δικαστικός πραγματογνώμονας.

Ως μεγαλύτερος γιος, έπαιξε ένα ρόλο δεύτε­ρου «πατέρα» για τα μικρότερα αδέλφια: το 1965 «τράβηξε» στην Αυστραλία την Ολυμπία, το 1968 τον Κώστα και την Κατίνα, και φρόντισε για την α- ποκατάστασή τους από κάθε άποψη.

Το 1973 έφερε στην Αυστραλία και τους γονείς του, όπου παρέμειναν εκεί για 11 χρόνια και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Το 1978 επέστρεψε και ζει μόνιμα στο Άργος.

 

Χρήστος Σπ. Βασιλάκος (Κουνάβας), Ταμίας

Ως αριστούχος του εξατά­ξιου γυμνασίου Άργους προσε­λήφθη στην Εμπορική τράπεζα Ελλάδος στην οποία υπηρέτησε επί 34 συναπτά χρόνια. Τα τελευ­ταία χρόνια ήταν Διευθυντής στα καταστήματα της Εμπορικής στο Κρανίδι, στη Νεμέα και στο Ναύ­πλιο.

Είναι τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου Marl Borough του Λονδίνου με Bachelor και έχει παρα­κολουθήσει πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια.

Σήμερα διατηρεί εξειδικευμένο συμβουλευτικό Ασφαλιστικό Γραφείο στο Ναύπλιο, καλύπτοντας κάθε είδους ασφάλειες. Τα τελευταία χρόνια είναι επίτροπος στον Αϊ-Γιάννη του χωριού προσφέρο­ντας σημαντικές υπηρεσίες.

Είναι παντρεμένος, πατέρας μιας κόρης, Πτυ­χιούχου του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπι­στημίου Ρεθύμνου, που εργάζεται σε δημοτικό σχολείο.

 

Κώστας Καλαμπαλι’κης, υπέυθυνος διαδικτύου

Είναι το νεότερο μέλος, ο “Βενιαμίν” του Διοικητικού Συμ­βουλίου, ο δεκαεξάχρονος Κώ­στας Καλαμπαλίκης.

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Ναύπλιο και πατέρας του είναι ο Σταύρος Καλαμπαλίκης και μη­τέρα του η Αγγελική Διαμαντή.

Οι ρίζες του είναι βαθιές κα- ρυώτικες και κρατάει από το μεγάλο Μαυρογιαναί- ικο σόι: είναι εγγονός της Γεωργίας Μαυρόγιαννη και δισέγγονος του μπαρμπα-Τάκη Μαυρόγιαννη.

Είναι μαθητής, φοιτά με καλές επιδόσεις στην Δευτέρα Λυκείου, (στο ιδιωτικό σχολείο “Αντενερ- γώο” του Αλ. Τότσικα και της συγχωριανής μας Χαρ. Δ. μποζιονέλου).

Την Καρυά την αγαπάει ιδιαίτερα, έρχεται από μικρό παιδί. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βαπτί­στηκε παραδοσιακά στο ξωκλήσι του Αγίου Κων­σταντίνου.

Και στα προηγούμενο χρόνια παραβρισκόταν στις εκδηλώσεις και εθελοντικά βοηθούσε το Σύλ­λογο.

Ασχολείται ιδιαίτερα με το διαδίκτυο και έχει συμβάλλει στην ηλεκτρονική προβολή της περιο­χής της Καρυάς.

 

Αρης Β. Λειβαδίτης, Ειδικός Γραμματέας

Είναι γεννημένος στη Χούνη το 1967 και ασχολείται με τις α­γροτικές εργασίες, καλλιεργώ­ντας τη γη και παράγοντας βερί­κοκα, εσπεριδοειδή και άλλα προϊόντα.

Βιώνοντας τις αντίξοες συν­θήκες και τη συρρίκνωση του α­γροτικού εισοδήματος, από νεα­ρή ηλικία ο Άρης Λειβαδίτης πήρε ενεργό μέρος στο συνεταιριστικό κίνημα των παραγωγών βερίκο­κων και εσπεριδοειδών της περιοχής.

Πριν εννέα χρόνια εκλέχτηκε ταμίας στο Διοικη­τικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Αεροδρομίου. Εκτιμώντας οι συνεταιριστές την ε­ντιμότητα και τις ικανότητές του, την τελευταία τριετία τον ανέδειξαν στο πόστο του Προέδρου, α­πό το οποίο, μαζί με το Δ.Σ., συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει ο Συνεταιρισμός ο πιο ισχυρός και ο πιο μεγάλος της περιοχής, ξεπερνώντας τα 150 μέ­λη και ν’ αποκτήσει σύγχρονες κτιριακές εγκατα­στάσεις και υποδομές, με την αξιοποίηση επιχειρη­σιακών προγραμμάτων. Στόχος του Συνεταιρισμού η βελτίωση της παραγωγής με την έρευνα για καλ­λιέργεια νέων ποικιλιών, η εμπορία και η διάθεση των βερίκοκων και εσπεριδοειδών σε ικανοποιητι­κές τιμές, χωρίς τη μεσολάβηση των μεσαζόντων.

Ταυτόχρονα, ο Άρης Λειβαδίτης, πάνω από 22 χρόνια είναι παραγωγός και πωλητής δικών του προϊόντων στις λαϊκές της Αθήνας. Και στο χώρο αυτό δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά. Για πολλά χρόνια είναι Αντιπρόεδρος στο Σωματείο Παραγω­γών Πωλητών της 6ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Αγαπάει ιδιαίτερα το χωριό, στο οποίο παλιά ο παππούς του είχε σπίτι, και θέλει να συμβάλει όσο μπορεί στη δράση του Συλλόγου και στην αδελφο­σύνη όλων των Καρυώτων.